Aktuella kårhus i Sverige

2010_studenterI Sverige så finns det i dagsläget 15 kårhus, dessa är:

 • Akademiska Föreningen som ligger i Lund. Syftet med detta kårhus är att utveckla och förädla det akademiska livet. Studentföreningen har i sig sina anor ända tillbaka till 1830 talet. Föreningen anser att den enade är stark.
 • Chalmers Kårhus är ett mycket känt kårhus. Det första huset till studentkåren kallades för Lopphuset eftersom anticimex testat ett flertal metoder för att få bort loppor utan resultat.
 • Kårallen hör till Lidköpings universitet och det är ett av de senare kårhusen då huset byggdes år 1987. Varje fredagskväll hålls det Fredagspub i Kårallen.
 • Kårhus Örat ligger istället i Linköping och har varit hemvist för studentkåren i Linköping universitet Campus sedan 1998.
 • Kårhuset i Skövde ligger i en gammal 1800-tals byggnad och blev hem till Skövdes studentkår 1992.
 • Kårhuset Origo ligger i Umeå och invigdes år 2007 och är därmed ett väldigt nytt kårhus. Dessförinnan höll studenterna i Umeå till i Scharinska Villan.
 • Kårhus Trappan hör till Campus Norrköping och erbjuder studenterna mat och umgänge för en billig peng.
 • Nymble är ett kårhus som ligger i Stockholm och delar av huset är kulturminnesmärkt och får inte på något sätt förstöras eller förändras. Det är en mycket gammal byggnad.
 • Pharmen är den kårfastighet som hör till Studenterna i Uppsala och invigdes år 1992.
 • Rindiborgen hör till Gotlands studentkår och invigdes 1994, studentkåren har hela 3 barer.
 • Studenternas hus ligger i Göteborg och uppfördes av Göteborgs Högskolas Studentkår på 1930 talet.
 • Studenternas hus Kåre invigdes 2007 och hör till Faluns och Dalarnas studenter.
 • Studenternas hus Tenoren ligger i Borlänge och användes fram till 2010 enbart för administrativa uppgifter, därefter så byggdes även nöjeslokaler och används idag även som festlokal.
 • Sundsvalls kårhus ligger sedan 1989 på köpmangatan i Sundsvall men kommer att under hösten 2016 flytta närmre universitetet.