Kansli i Kårhus

board1Ett kårhus har ofta ett flertal funktionärer som arbetar för att göra universitetet till en bättre plats för studenter och ser till att de får sin röst hörd. Det kan handla om det mesta men till stor del handlar det mycket om evenemang samtidigt som funktionärerna givetvis även behandlar frågor som rör läroplaner. Man kan på flera sätt säga att de som sitter i studentkårens styrelse även fungerar som styrelse på universitet och de kan till stor mån påverka mycket när det kommer till universitet. Du kan alltid känna dig trygg med att vända dig till ditt kårhus om det skulle uppstå problem eller om du har frågor rörande utbildning eller liknande.

Därför finns det ofta minst ett kansli i kårhuset. Kårhuset fungerar som en mötesplats där studenter kan diskutera viktiga saker och även utbyta tankar med andra studenter som undrar över någonting. I Kansliet tas viktiga frågor upp och man försöker komma fram till lösningar på problem som man upplever på universitetet. Det kan även vara förändringar som man vill ska ske som diskuteras och ofta kan studentkåren med sin kassa och budget göra mycket på egen hand. Man kan som exempel bestämma att man ska ha ett eller flera evenemang för att samla in pengar till en byggnad som ska rustas upp. Eller så önskar studenterna bättre lokaler eller övriga ändamål som rör universitetet och studentlivet.

Kansliet är ofta ett mycket gammalt rum där det ofta finns ett stort bord och ett flertal sittplatser. Man kan även i vissa kanslier utföra studentdisciplin och det kan även fungera som rättegång om någon inom studentkåren på ett eller annat sätt missbrukat sitt ämbete och personen i fråga riskerar uteslutning ur styrelsen och studentkåren. Alla viktiga frågor beslutas det om eller diskuteras i kansliet och därför är denna förening viktig på varje universitet.