Kårhuset – ett hus med många syften.

Studentkårerna är organisationer som framför allt finns för att värna om studenternas rättigheter men dessa kårer har på många platser blivit värdefulla sociala tillhåll för studenterna. I många fall har kårerna blivit huvudfokus för studenterna och studierna kommit i andra hand när det vankats fester och möten. Studentkåren är organiserad i många olika enheter och en del av ansvarsuppdelningen har att göra med vilken fakultet som du representeras. Val till representanter i studentkåren sker varje år av studentkårens medlemmar.

student-unionKårhus finns i de flesta större studentstäder runt om i landet, men hur mycket aktiviteter som finns vid dessa kårhus varierar. I vissa kårhus finns det både pub, lunchrestaurang och festlokal. Till vissa kårer finns körer och orkestrar anslutna. I andra kårhus är det bara administration. En vanlig företeelse är också läsesalar där studenter kan studera. Gym är också vanligt att det finns, speciellt anpassade för medlemmar i studentkårerna. Tillgång till trådlöst internet är vanligt i kårhus och många sitter där för att studera, men kan också lika gärna spela casino spel eller kolla mailen.

Det första kårhuset byggdes i Åbo Akademi 1915. I de äldre studentstäderna som Lund och Uppsala finns det ett parallellt system med nationer, där antalet aktiviteter och lokaler är även fler än de för kåren. Nationerna är som kårer, men har inte samma politiska och student rättsliga uppdrag. I Uppsala finns det två universitet och en kunde förvänta sig att det skulle finnas två kårhus, men faktum är att underordnade kårer för farmaceuter och teknologer har sina egna kårhus så det finns alltså ingen brist på kårhus i Uppsala.