Kårhusets historia och arv

Karhuset_lthDet första kårhuset i Sverige var Åbo Akademis Studentkår som grundades 1919. Kårhuset inspirerades av utländska kårhus som funnits långt tidigare än de svenska kårhusen. I det första kårhuset i Sverige fanns allt det som behövdes för att studenterna på ett bra sätt skulle kunna umgås med varandra och ha en riktigt fin lokal att vistas i. Behovet av ett eget utrymme för studenterna var stort och det var på grund av detta som man valde att skapa ett kårhus. Det blev en riktigt stor succé mycket snabbt och många studenter valde studieort på grund av kårhuset. Det visar hur snabbt kårhuset växte i popularitet och idag, nästan 100 år senare så är kårhuset en otroligt viktig del av ett universitet och studentlivet.

Även om Sverige var väldigt sena med sina kårhus så är detta inget nytt fenomen. Kåren kom till under krigstiderna för att skänka glädje i oroliga tider och har sedan dess levt kvar. Tyskland var mycket tidiga med sina studentföreningar och det blev en plats för glädje för så väl studenter som soldater och det var sällan oroligheter på kårhusen. För många var detta en plats att umgås och bara ta det lugnt. Kårhusen består ofta av gamla och mycket eleganta byggnader och varje kårhus har sin egen historia som ofta går att läsa om eller höra om i det aktuella kårhuset.

Till en början så var det obligatoriskt att som student vid ett universitet även vara medlem i kårhuset. Detta försvann dock år 2010 i Sverige och idag så är det helt frivilligt om man vill vara medlem i kårhuset eller inte. Medlemskapet kom med en avgift som inte alla studenter hade råd med. Dock får man många fördelar genom ett medlemskap i ett kårhus men de flesta är av åsikten att det behöver förknippas med frivillighet för att alla medlemmar i kårhuset ska få ut det mesta av det.