Kårhusockupationen – en historisk händelse

250px-Olof_Palme_1968Kårhusockupationen är en känd händelse inom studentkårens historia. Denna ägde rum under majrevolten år 1968 i ett kårhus i Stockholms, och var en så kallad husockupation. Ockupationen uppkom efter ett möte den 24 maj samma år då studentkåren hade diskuterat UKAS, som var regeringens förslag angående en ny studentförordning. En del studentorganisationer ansåg att staten genom UKAS ville toppstyra skolorna. Genom en protest mot detta så valde man att förklara kårhuset ockuperat, man tror att inspirationen till detta hade hämtats från Paris i Frankrike där majrevolten pågick i samma veva.

Under kårhusockupationen togs det även upp många andra frågor som var viktiga för studenterna och kårhuset. Vilket ledde till att UKAS frågan kom lite i skymundan även om det var den i grund och botten som hade utlöst kårhusockupationen. Även organisationer med andra politiska värderingar valde att delta i kårhusockupationen, många valde dock att lämna mötet redan under första dagen.

Kårhusockupationen fick först mycket stor publicitet och även Olof Palme som på den tiden var utbildningsminister deltog i mötena. Han menade då att man skulle lyssna på de unga för att de annars skulle söka sig till mer extremistiska grupper och då åsyftade han kommunisterna. Studenterna sade sig kämpa för de vanliga arbetarna men näten stor tidning intervjuade 15 arbetare så ställde de sig negativt till det som pågick.

I ett demonstrationståg den 25 maj så försökte man även ockupera fler hus, bland annat Operan, Stockholms centralstation, Stockholms stadsteater och Konserthuset. Då de inte lyckades så återvände studenterna till kårhuset, den 27 maj så tog Kårhusockupationen slut efter att poliserna hade stoppat införsel av mat och studenterna blev hungriga. UKAS var dock många år efter en mycket viktig utbildningsfråga. Opposition 68 bildades som en direkt följd av kårhusockupationen, de skarpa ideologiska motsättningarna fanns även kvar länge och många kända personer berördes av frågan på ett eller annat sätt.