Medlemsskap i ett kårhus

s417494936376459862_p2_i1_w1600Det är vanligt att man blir obligatoriskt eller automatiskt inskriven i kåren när man börjar på ett universitet eller högskola. Detta är nämligen ofta reglerat. Det kan vara enligt lag, förordning eller genom skolans egna normer. Det varierar dock en del mellan städer och även mellan länder. I Storbritannien blir alla studenter per automatik inskrivna i kåren, då får man istället om man önskar begära utträde ur kåren. I Australien var det tidigare liknande, men om man begärde utträde så var man trots det tvungen att fortsätta betala kåravgiften. År 2006 så blev det helt frivilligt om man ville vara med i australienska studentkårer eller inte. De som inte ville vara med behöver heller inte betala avgift till kåren längre. I Nya Zeeland får studenterna istället själva avgöra vid varje högskola eller universitet om det ska vara frivilligt med i kåren eller inte. Det sker då omröstningar vart annat år och beslutet är bindande fram tills nästa omröstning.

I Sverige är det frivilligt att vara med i kåren, men i Norge och Finland så är det istället obligatoriskt för studenterna. Även vid vissa privata lärosäten i Sverige råder obligatoriskt medlemskap. En del länder har som regel att alla lärosäten måste anordna en studentkår för studenterna men att medlemskapet i dessa istället är frivilligt. Om du funderar på att studera på ett privat universitet eller i ett annat land är det därför en fördel om du tar en titt på reglerna för studentkåren i just det landet. Ha även i åtanke att det kan variera mellan delstater och även om vissa delstater har det som frivilligt att vara medlem i kåren så kan det vara obligatoriskt i andra länder. Det finns fördelar med både obligatoriskt medlemskap och frivilligt medlemskap, kåren är till stor del till för att studenter ska få sin röst hörd.